religionsfrihet

Retten til å velge tro.

Du har rett til å tro på det du vil
og til be den du vil.