referat

Det som er skrevet
om hva som har skjedd på et møte.

I de fleste referater er det vedtak.