prøving

Finne ut om,
undersøke.

Se om du klarer noe.