prosedyre

Fremgangsmåte,

hvordan vi pleier å gjøre en ting.