Prop

Proposisjon til Stortinget.

Forslag til nye lover og statsbudsjett.

Stortinget skal fatte vedtak.