primær-kontakt

Den blant personalet
som kjenner meg best
og som har et spesielt ansvar for meg.

Kan også kalles hovedkontakt.