personalet

De som hjelper meg i det daglige
der jeg bor.