Søk
Close this search box.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste,
ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten,
er en kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste
eller myndighet som skal hjelpe barn,
ungdom eller voksne
som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon.

PP-tjenesten gir pedagogiske og psykologiske råd,
særlig til skolene
slik at de kan tilrettelegge undervisningen
overfor de elevene som har spesielle behov.

Den fungerer også som rådgiver overfor barnevernet
og som støtte i direkte kontakt med foresatte,
barn,
ungdommer
og lærere.

PP-tjenesten vil ofte teste den enkelte eleven
og utarbeide sakkyndige rapporter eller vurderinger
i tilfeller der opplæringsloven krever det.

En kommune kan samarbeide med andre kommuner
eller fylkeskommunen om PPT-tilbudet.

Fagpersonene i tjenesten kan ha bakgrunn som psykologer,
psykiatere,
pedagoger,
spesialpedagoger,
sosionomer,
logopeder
og synspedagoger. (wikipedia)