Søk
Close this search box.

planeier

Den bestemte tjenestemottaker, evt. foreldre eller foresatte
som hver enkelt individuelle plan omhandler.

Begrepet brukes
for å fokusere på at det er tjenestemottaker
eller bruker som
eier planens innhold.