powerpointpresentasjon

En PowerPoint-presentasjon er ark med tekst og bilder
som viser det du vil fortelle.

Den brukes samtidig med at du snakker.