poster

En poster er en plakat.

Vi kan vise fram resultatene fra forskningen på en poster.