Søk
Close this search box.

politikk

Styring og ledelse av utviklingen i samfunnet.

Kommer fra det greske ordet «politikos»
og betyr det som angår byen eller staten.

Politikk handler om fordeling
av goder og plikter i et samfunn.

Goder er det du får av samfunnet.

For eksempel helsetjenester,
skole
og veier.

Plikter er hva innbyggerne må bidra med
til samfunnet.

En plikt er å betale skatt
til staten
og kommunen.

Partiene som vinner valget,
får makt til å gjennomføre sin politikk.

Noen partier vil for eksempel ha høye skatter
slik at innbyggerne betaler mye til samfunnet.

Så kan samfunnet gi flere goder til innbyggerne.

Andre partier vil ha lite skatt.

Da får samfunnet mindre penger
og kan gi mindre goder til innbyggerne.

Men innbyggerne får beholde mer penger selv
fordi de ikke må betale så mye i skatt.

Da kan innbyggerne skaffe seg godene selv.