politi

De som har ansvar for lov,
ro og orden i samfunnet.