fildeling

Fildeling betyr å lage filer
på sin datamaskin tilgjengelig for andre.