pilegrim

En som går eller reiser
for å oppsøke et hellig sted.