personlig assistent

En som er kommunalt ansatt
for å hjelpe en person
med nedsatt funksjonsevne.