pave

Lederen for den katolske kirken.

Bor i Vatikanet.