påske

Kristen høytid
til minne om Jesu korsfestelse,
død
og oppstandelse.