pasientjournal

Dokumentasjon av en tjenestemottakers helseopplysninger,
tidligere kalt medisinsk journal,
sykejournal
eller legejournal.