offentlig instans

Kommunal,
fylkeskommunal
eller statlig organisasjon
eller institusjon.