part

Den eller de personene en sak gjelder,
er part i en sak.