internat

Hus for dem som må bo på skolen.

Elever med lang og vanskelig skolevei
må ofte bo på internat.

De bor billig og har rett til gratis skyss.