overprøvingsmyndighet

Stedet du kan klage når du er uenig i en avgjørelse.

Saken blir da vurdert av en høyere avdeling.