overfall

Du blir slått eller krenket.
Noen kan stjele fra deg.