organ

Del av kroppen
som har en egen oppgave.

Hjertet er et organ.