virksomhet

Arbeidsplass,
bedrift,
firma.

Kan også være en kommune,
fylkeskommune
eller en stiftelse.