ordførerkandidat

De politiske partiene plukker ut personen
som de vil ha som ordfører.

Resultatet av kommunevalget
og forhandlinger mellom partiene
avgjør hvem
som til slutt blir ordfører i en kommune.