opposisjon

De partiene som ikke er med i regjeringen
eller kommunestyret.