opplæring

Å lære noe.

Vi lærer noe både praktisk
og teoretisk.