oppholdstillatelse

Rett eller tillatelse
til å bo i Norge.