hjemmehjelp

En som er ansatt i kommunen
for å hjelpe deg med husarbeid og handling.

Dette har du rett til hvis du trenger det.