omvende

Prøve å få andre til å forandre livssyn,
forandre religion.