offentlig tjenestemann

En person som er ansatt i stat,
fylke
eller kommune.