offentlig forsvarer

En advokat staten velger til å hjelpe deg
hos politiet eller i en rettssak.