obligatorisk

Tvungen,
ikke valgfri.

Plikt.

Alle må
eller skal.