nødsituasjon

Ulykke og katastrofe
hvor en trenger øyeblikkelig hjelp.