nirvana

Lykke,
salighet.

Du føler at du har ro og fred i sjelen.

Å oppnå nirvana er det høyeste mål
både for buddhister og hinduer.