Søk
Close this search box.

NAV

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006.

Sosialtjenesten i kommunene og etaten
vil sammen utgjøre Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV).

Dette er en av de største forvaltningsreformene i nyere tid.

Minstekravet til et NAV-kontor er:
-økonomisk sosialhjelp fra kommunen
-hele det statlige tjenestespekteret fra tidligere trygdeetaten og Aetat

Formålet med reformen er å:
-få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
-gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
-få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

NAV kan prøve å hjelpe deg med å få en jobb hvis det er vanskelig for deg å skaffe det selv.

NAV kan gi økonomisk støtte (penger) til de som har mistet jobben.

NAVs hjelpemiddel-sentraler kan låne ut hjelpemidler til de som trenger hjelpemidler lenge.

Din ergoterapeut hjelpe deg med å søke NAV om hjelpemidler.