Søk
Close this search box.

myndiggjøring

En prosess gjennom hvilken mennesker får økt kontroll over beslutninger og handlinger som virker inn på deres helse (WHO).