musikk

Toner som er satt sammen til en melodi.

Du synger,
spiller,
lytter.