museum

Et sted hvor du får se en samling,
oftest av gamle ting.

Vi har også Samtidsmuseer
som viser hvordan vi har det nå.