møterett

Det å ha rett til å møte i saker som angår deg.

Du må ikke møte.