møteplikt

Det å måtte møte.

Du har plikt til å møte hvis du har sagt ja
til å være med i et styre.