merverdiavgift

Skatt du må betale på alle varer du kjøper.

Før het det moms – meromsetningsavgift.