meddommer

Samme som lekdommer.

En som ikke har studert jus
som hjelper fagdommeren.