lovlydighet

Plikt til å følge loven.

Hvis du ikke følger lovene
kan du bli straffet.