Lov om trossamfunn

Lov som sier
at alle har rett til
å tro på det de vil.