ligning

Oversikt over hva du tjener,
eier
og har i lån.

Ligningen bestemmer hvor mye du skal betale i skatt.