praksis

Arbeid der du bruker det du har lært,
ofte som en del av skolegangen.