leir

Samling der en driver med ulike aktiviteter.

Kirken, speiderne og 4H arrangerer leirer.